Správy o tom, že fotovoltický systém by nebol ekonomicky životaschopný, pravidelne znepokojujú mnohých spotrebiteľov. Solárny systém pre váš rodinný dom sa však vo väčšine prípadov oplatí. A oplatí sa to aj pre klímu a vašu peňaženku. V tomto texte prejdeme k argumentom, ktoré stoja za fámami a aké závery by ste z nich mali vyvodiť. Okrem toho sa pozrieme na otázku, prečo a kedy by ste mali doplniť svoj fotovoltaický systém o batériové úložisko.

Čo vás čaká v tomto článku:

  1. Motivácia pre fotovoltický systém
  2. Fotovoltický systém sa stále oplatí
  3. Kedy sa oplatí akumulátorové úložisko ako doplnok k fotovoltaickému systému?
  4. Dôležité sú dobré rady a plánovanie

Motivácia pre fotovoltický systém

Pre každého majiteľa sú individuálne rozhodujúce body, ktoré ho motivujú k inštalácii fotovoltického systému na strechu. Pre kúpu solárneho systému sa najčastejšie uvádzajú tieto 3 dôvody:

  1. Solárny systém prispieva k ochrane klímy, pretože znižuje emisie CO 2 z vašej dodávky energie. Vďaka generovaniu vlastnej lokálnej solárnej energie môžete znížiť svoju CO 2 stopu v oblasti energetiky.
  2. S fotovoltaickým systémom môže väčšina majiteľov domov z dlhodobého hľadiska znížiť svoje náklady na energiu – čo je dôležitý faktor, najmä vzhľadom na rastúce ceny elektriny. Čím väčší je podiel vlastnej výroby elektriny na vašej spotrebe energie, tým menej vás ovplyvňujú rastúce ceny elektriny . A to na obdobie 25 až 30 rokov, pretože tak dlho dnešné solárne moduly spoľahlivo vyrábajú elektrinu. Z ekonomického hľadiska sa investícia do solárneho systému vráti už po niekoľkých rokoch.
  3. Motiváciou pre fotovoltický systém je často garantované využitie lacnej zelenej elektriny pre elektromobil alebo tepelné čerpadlo . So slnečnou energiou zo strechy jazdí vaše e-auto ešte čistejšie ako s napájaním zo siete, to isté platí aj o prevádzke tepelného čerpadla.

Fotovoltika

Fotovoltický systém sa stále oplatí

Aj keď sa pokles cien solárnych systémov nateraz zastavil, solárna energia z vlastného systému je dlhodobo výrazne lacnejšia ako elektrina z verejnej siete. Od roku 2006 klesla cena FV modulov o 90 percent vďaka zvýšenej výrobnej kapacite, úspore materiálu a rastúcemu globálnemu trhu.

Výsledkom je, že teraz môžete očakávať náklady vo výške 8 až 11 centov za kilowatthodinu vašej vlastnej výroby solárnej energie . Ak systém prevádzkujete sami, nemusíte za túto elektrinu platiť žiadne poplatky, ako napríklad daň za elektrinu a poplatky za sieť.

Za elektrinu zo siete ste naopak museli v roku 2021 zaplatiť v priemere 0,15 centov za kWh vrátane všetkých daní a príplatkov. Mnohí dodávatelia energií začiatkom roka výrazne zvýšili ceny skoro o 20% to znamená, že ceny elektriny sú teraz v priemere 0,20 centov za kWh (DD5) – vďaka tomu je kWh elektriny od dodávateľa siete drahšia ako kilowatthodina vlastnej výroby.

Takže áno Fotovoltický systém sa stále oplatí.

Fotovoltika

Je preto dôležité pokryť čo najväčšiu časť vlastnej spotreby energie elektrinou z fotovoltického systému – teda dosiahnuť vysokú sebestačnosť. Využitie vlastnej výroby elektriny na dodávku tepla je dobrý prístup, pretože od začiatku roka 2022 výrazne vzrástli aj ceny plynu v priemere o 25 %. S vašou solárnou energiou môžete prevádzkovať tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody alebo vykurovanie a tým jednoducho ušetriť náklady na vykurovanie.

Ďalším využitím vašej lokálne vyrobenej solárnej energie je nabíjanie elektrického vozidla, pokiaľ elektrinu nepotrebujete v domácnosti. Pretože na domácom nástennom boxe nabíjate lacnejšie ako na verejných nabíjacích staniciach, kde je elektrina zvyčajne ešte drahšia ako elektrina od poskytovateľa siete.

Inštalácia systému riadenia energie pre váš dom zaisťuje optimálne využitie solárnej energie. Reguluje spotrebu a minimalizuje podiel drahej elektriny, ktorú je potrebné nakupovať zo siete. Váš FV systém sa zaplatí ešte rýchlejšie.

Príklad:

V závislosti od toho, aké opatrenia zavediete, môže vlastná spotreba predstavovať 20 až 40 percent elektriny, ktorú si sami vyrobíte, bez akumulátora. Pri cenovom rozdiele okolo 20 centov za kWh môžete očakávať výrazné úspory:

  1. S fotovoltaickým systémom s výkonom 8 kWp, ktorý vyrobí 8 000 kWh elektriny ročne, môžete vo svojom vlastnom dome využiť 1 600 až 3 200 kWh.
  2. Ročne tak ušetríte 320 až 640 eur, ak predpokladáme cenový rozdiel 10-20 centov medzi solárnou energiou a elektrinou zo siete.

Kedy sa oplatí batériove úložisko ako doplnok k fotovoltaickému systému?

Okrem využívania elektriny na vykurovanie a mobilitu je batériové skladovanie ďalším spôsobom zvýšenia vlastnej spotreby. Akumulačný systém batérie sprístupňuje elektrinu, ktorá sa priamo nespotrebuje, neskôr. Tým sa znižuje podiel drahej elektriny, ktorú musíte nakupovať zo siete. Pri dobrom plánovaní a vhodnom systéme energetického manažmentu dokážete pomocou akumulačného systému zvýšiť vlastnú spotrebu až na približne 80 percent. Porovnateľný stupeň sebestačnosti možno dosiahnuť využívaním slnečnej energie na teplo a mobilitu.

Dôležité je však dbať na vhodne dimenzované úložisko batérie. Nemal by byť príliš malý, aby ste nemuseli odoberať príliš veľa elektriny zo siete. Na druhej strane nesmie byť príliš veľká, pretože investičné náklady sú úmerne vyššie a možno nebudete môcť využiť všetku nahromadenú elektrinu. Preto dáva zmysel, aby ste vy a váš solárny technik z (Profi-TechSoláru) zakladali svoju kapacitu skladovania na skutočnej potrebe energie. Skladovanie by ste teda mali plánovať s prehľadom, ak chcete v najbližších rokoch elektrinu využívať na kúrenie alebo elektromobil.

Hybrid s bojlerom

Dôležité sú dobré rady a plánovanie

Aby sa vám FV systém naozaj oplatil, je dôležité byť dobre informovaný a nechať si kompetentne poradiť. Určite existujú príklady, keď majitelia systémov mali negatívne skúsenosti a potom ich šírili ako „klamstvá o výnose fotovoltiky“. S odborným plánovaním a poradenstvom sa vám to však nestane.

Chceli by ste vedieť, či sa vám oplatí fotovoltický systém ? Potom si nechajte ešte dnes vypracovať individuálnu, bezplatnú a nezáväznú ponuku od odborníkov z Profi-TechSolaru cez náš portál alebo na osobnom stretnutí.

Vypracovať nezáväznú cenovú ponuku

Dohodnúť stretnutie